Prezentacija projekta Kozonoga: Lada Petrovski Ternovšek & Sanja Grgina

24. 8.
20:00h
Dnevni boravak

Prezentacija projekta Kozonoga / Presentation of the Kozonoga project: Lada Petrovski Ternovšek & Sanja Grgina

KOZONOGA
Interaktivna predstava za slijepe i slabovidne

Autorice: Lada Petrovski Ternovšek i Sanja Grgina

Autorica pjesme/teksta: Mirjana Mrkela

Izvode: Sanja Grgina, Lada Petrovski Ternovšek

Autorica glazbe: Lada Petrovski Ternovšek

Kozonoga je predstava za sva osjetila osim za osjetilo vida.
Pripovjedačica Sanja Grgina i autorica Lada Petrovski Ternovšek zajedno
kreiraju atmosferu za jednu posjetiteljicu ili posjetitelja. Koristeći
mnoštvo rekvizita i preplećući raznovrsne senzoričke podražaje, stvaraju
situaciju koja djeluje na posjetiteljicu kao da je i sama dio priče koja
se pripovijeda.

Datum igranja
Vrijeme igranja
Lokacija
Srijeda, 24.08.2022.
20:00
Dnevni boravak