Izložba Zanemareni prostori…Dvojnosti

23.-28. kolovoz Izložba Zanemareni prostori…Dvojnosti

Kazalište lutaka Zadar (foaje)
Autor koncepta i organizator izložbe: Mario Županović
Autori fotografija: Kristina Bradara, Marina Ćorić, Ana Gospić Županović, Tomislav Grzunov, Marko Ramljak, Adrijana Vidić

Zanemareni prostori … Dvojnosti

Projekt je nastao kao istraživačka, angažirana,umjetnička i dokumentaristička suradnja između šestero fotografa: Kristine Bradare, Marine Ćorić, Ane Gospić

Županović, Tomislava Grzunova, Marka Ramljaka i Adrijane Vidić te autora koncepta i organizatora izložbe Marija Županovića, u razdoblju od ožujka do rujna 2020. godine. Kontekstualno je riječ o mapiranju, istraživanju i umjetničkom dokumentiranju šest lokacija zanemarenih prostora u gradu Zadru čija je različitost vezana uz određene političko-ekonomske, povijesne, urbanističke i društvene promjene koje su ih s vremenom identificirale kao zanemarene prostore koji reflektiraju upečatljive dvojnosti. U samom središtu grada to su prostori Kapetanskog parka, bivše Tehničke škole i nekadašnjeg samostana Sv. Nikole i bunkera u njegovoj blizini. Izvan Poluotoka to su prostori propalih industrijskih postrojenja Bagata, Dalmacijavina i Gortana, te u konačnici, kao svojevrstan ekskurs to je prostor kompleksa TIZ- a koji reflektira probleme urbanizma 21. stoljeća i sindrom nedovršenosti.

Šest autora koji su u razdoblju od 6 mjeseci snimali i sagledavali navedene prostore koji su, zapušteni i opasni, često ispod ruba higijenske podnošljivosti, imalisu pred sobom istinski izazov, kako u umjetničkom tako i u sanitarnom kontekstu. Dvojnost nekih od ovih zanemarenih prostora ne ogleda se samo u očiglednom gubitku prvotne namjene i u prepoznatljivom kontrastu između trošnog i novog, zapuštenog i turistički ispoliranog već i na dubljoj razini gubitka ili polaganog nestanka kulturnog i društvenog sjećanja na njihov nekadašnji život u tkivu grada. S druge strane dvojnost drugih prostora izravan je nusproizvod nemara i bezvoljnosti da im se udahne život koji nikada nisu ni posjedovali i stoga je opskurnost i opasnost sastavni dio identiteta koji su zadobili u nedostatku svrhe.

Zanemareni prostori… Dvojnosti – projekt je koji želi izbjeći velike narative o boljoj/goroj prošlosti i

upisivanje simbola u neproživljene okolnosti, no unatoč tome diverznost estetika koje se reprezentiraju kroz svaki od prostora otvara dijalog koji može biti zametak budućih suradnji u otklonu od dominantnih koncepata reprezentacije urbanih cjelina.

Mario Županović

“Napušteni, derutni gradski prostori su nus­pojava ubrzanog načina života i suvremenog društ­va. Bez obzira što su im okrenuta leđa ti prostori su sastavni dio anatomije grada. Naš pristanak na nji­hovo nepostojanje odraz je rezignacije. Dokumen­tiranjem, estetizacijom deestetizirane prostornosti budimo kolektivno sjećanje, prenamjenjujemo je, dovodeći sebe i promatrača u poziciju kada više ne može okrenuti leđa.”

Kristina Bradara

Većini Zadrana ovi prostori su samo potenci­jalno opasne ruševine, podloge za grafite, skloništa za beskućnike i odlagališta otpada. Pristupajući ovom projektu i ja sam imala slične dojmove, međutim hodajući kroz ove prostore u potrazi za zanimljivim kompozicijama uočila sam bogatu likovnost u tek­sturama, oblicima, bojama, linijama, puninama, praz­ninama, kontrastima… Ruine su postale mjesto likov­nog doživljaja koji sam pokušala artikulirati kroz svoje fotografije.“

Marina Ćorić

“Šest lokacija, neke su mi već poznate, neke otkrivam po prvi put – prostori koji pripadaju prošlo­sti, zaboravljeni, izmaknuti iz svakodnevice, zazorni, stršeći i na prvi pogled ili prividno zastrašujući. Iz fo­tografske vizure zatečeno stanje ruiniranosti trans­formira se u određeni vid prisnosti ili čak estetske zavodljivosti, mrtvo postaje živo. Kao da vrijeme ovdje zadobiva drukčije karakteristike; ono je zaus­tavljeno i okamenjeno, dok istodobno, zbog prirod­nog procesa raspadanja biva i ubrzano i usporeno. Truljenje kao kondenzat prolaznosti podsjeća i na smrtnost ili propadljivost uopće. Iako svaki prostor ima svoje specifičnosti ili je imao različite namjene, svi zajedno postaju ekscesna zona gradske sadašn­josti, kaotični trag nečega čega više zapravo nema. No osim upozorenja ili žaljenja koje se tiče odnosa spram prošlosti, pogled na njih može biti usmjeren i na vizije budućnosti.“

Ana Gospić Županović

“Rad na projektu Zanemareni prostori potaknuo me na promišljanje o gradu u kojem živim, o vidl­jivim tragovima prošlosti koji nesumnjivo oblikuju njegovu sadašnjost i budućnost. Svaka obuhvaćena lokacija na svojevrstan je način svjedočanstvo trau­ma kroz koji je ovaj grad prošao, neovisno o tome radi li se o posljedicama Drugog svjetskog rata ili su nastale kao nusprodukt tranzicijskog razdoblja. Dok neke od ovih lokacija u bližoj budućnosti čeka transformacija, neke od njih još uvijek nemaju jasnu budućnost i nema vizije na koji način će biti inte­grirane u urbano tkivo. Neovisno o tome jesu li se tamo odvijale proizvodne aktivnosti, kulturne ak­tivnosti ili edukacija, svaka od njih ostavila je trag u identitetu ovog grada koji taj isti u pojedinim as­pektima još uvijek traži.“

Tomislav Grzunov

“Zadar – grad koji je kroz svoju tisućljetnu po­vijest pretrpio mnoge devastacije. Nakon svake dev­astacije, uspio se poput mitskog feniksa uzdići iz pepela sjajniji i bolji nego prije. No posljednja u nizu devastacija je bila toliko jeziva, toliko temeljita da se ni sjajni grad Zadar nije uspio oporaviti nakon nje. Devastacija znana kao pretvorba i privatizacija.

Na fotografijama koje će biti izložene na ovoj izložbi vidjet ćete posljedice te devastacije – kosture zgra­da iz groblja propalih tvrtki i poduzeća.”

Marko Ramljak

“Premda sam ovom projektu prišla sa za mene tipičnom bojazni oko doraslosti da ostvarim za­datak, rad je otpočetka tekao u velikom veselju. Pov­ezujem to prvenstveno s njegovom timskom naravi jer je zajedničko otkrivanje potpuno nepoznatih, nerijetko opasnih te higijenski bolje-da-ne-znate prostora, ili ono otprije poznatih, značajno pitomijih lokacija koje je ipak valjalo krotiti posebnom opti­kom – a sve to uglavnom usred toplinskog vala – na­posljetku bilo takvo da smo poželjeli još. Projekt je donio i osjećaj privilegiranosti jer mi je omogućio da zakročim u poprilično čudesne, za javnost nedos­tupne prostore koje sam dotad poznavala tek po fasadi (Tehnička škola), ohrabrio me da pročešljam teren i ostatke zgrada s kojima zasigurno nikad ne bih samoinicijativno ostvarila takav intenzivan dot­icaj (meni od svih najpotresniji Bagat) ili učinio da se počnem vraćati prostorima koje sam i sama pot­puno zanemarila na nekom osobnom zemljovidu Zadra (Kapetanski park).“

Adrijana Vidić

20:00 ZADARSKA PLESNA SCENA

           Velika scena Kazališta lutaka Zadar

21:15 Monoplay forum by Mario Županović

           Dnevni boravak

21:45 NINA BAJSIĆ / koncert

           Poljana Branka Stojakovića

Nina Bajsić kantautorica je i dramaturginja koja živi i radi u Zagrebu. Pjesme intimnog karaktera koje sklada i izvodi u kontinuiranoj suradnji s violinisticom Jasminom Bojić i klaviristom Vidom Adamom Hribarom, ukomponirane su u indie-folk i country zvuk. Pred publikom prvi puta nastupa 2018. godine, a nakon toga slijede nastupi na Tabor film festivalu, Indirekt festivalu, u Močvari, Tvornici kulture, Vinylu, Botaničaru, Sax klubu, Kulturnom centru Mesnička, Kinu Europa, Teataru ITD, Booksi, na Festivalu svjetske književnosti, Muzeju prekinutih veza, Akustici u Rockmarku, Radio Studentu te na tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, gdje je nastupila kao predgrupa britanskom kantautoru Michaelu Kiwanuki.

Datum igranja
Vrijeme igranja
Lokacija
Cijeli tjedan, 23.- 28.08.2021.

NEWSLETTER